Дамаскини, Дамаскин Студит

Преводот на Дамаскините проповеди (16 век). Овој превод го направил Прилепскиот владика Григориј. Изобилува со многу современи народни зборови и форми. Бил мошне распространет во Македонија во многу преписи и нови преводи се до 19 век поради неговата разнообразна содржина, а и поради разбирливиот јазик.

Leave a Reply