Wednesday, 22 November 2017

Еднаква

,

Ракоите свадба чинет,
А желките панаѓурвет,
Ежоите сеир чинет,
Ми се спушти едно еже,
Ми целива една желка.
Је дoгледа жељурокот,
Та се спушти по ежето

.Море еже пуштар’це,
Чиа жена си целивал.”
Ракот му се одгоо,рвит:
„Море еже пуштар’це!
Мие на брак те канифме,
Да ми јадиш, да ми пиеш,
Голем аинк да ми чиниш,
Не да бациш чужа жена!”
Кутро еже с’ отгоорвит:
„Море раче асмокраче,
Море д’гомустакинче,
Море љуто кавгаџивче,
Ко ке јадиш, ко ке пиеш,
Лели ке се опианиш,
Та се ке си заб-ораиш
Кое је свое, кое је чужо.”