Дедал

Како и Хермес, Дедал симболизира остроумност. Тој подеднакво добро го гради лавиринтот во кој човек може да се изгуби, како и вештачките крилја на Икар, кои му помагаат да избега, полета и на крајот да загине. Како конструктор на лавиринтот, симбол на потвесното, занесна фантазија затворена во сопствената конструкција во потсвесното. Но, неговата конструкција може да биде и свесна и да се издигне на крилјата на амбицијата, кои поради несоодветната големина водат кон катастрофа. Легендарната личност на Дедал е симбол за технократ, маскиран од ученик на волшебникот во градител кој не ги познава границите на сопствената моќ, иако е претставник на практичната интелигенција и вештината за изведување, па дури и тип на универзален уметник, кој е и архитект, скулптор и пронаоѓач на механички средства. Со подвижните статуи што му ги припишуваат, потсетува на Да Винчи и неговите автомати. Тој воопшто немал повеќе среќа од него со разните владетели на кои им служел.

Leave a Reply