Monday, 23 October 2017

Дневник: Kометите се заслужни за живот на Земјата

Животот на Земјата најверојатно го поттикнале кометите, кои донеле есенцијални состојки за нашето постоење. Стручни лица од НАСА симулираа удар на комета во нашата планета и тврдат дека аминокиселините се темел на нашиот живот на Земјата. До тој заклучок дошле откако констатирале дека тие може да преживеат интензивна жештина и бранови од удар по паѓањето на тело од гас и лед низ атмосферата.

Kомбинацијата од вода, енергија и од аминокиселини, кои со сврзувањето сочинуваат протеини, довело до прва реакција и до настанување протеини, тврдат научниците.

Тие потенцираат дека неколкуте астероиди, комети и метеори, кои во серија пристигале на Земјата во делот на долг временски период, најверојатно носеле важни состојки за нашето постоење.

извор: ДНЕВНИК